wiki:border_collie:stappenplan_fokken

Checklist fokken met Border Collies

Je wilt een nestje fokken?

Het is dan goed om te weten dat zowel de Raad van Beheer als de Border Collie Club Nederland daarvoor een aantal regels hebben opgesteld. Daarnaast heeft de BCCN dringende aanbevelingen geformuleerd waarvan men vraagt of men deze in acht wil nemen bij het fokken van een nestje Border Collies.

We kunnen ons voorstellen dat je vanwege al deze regels door de bomen het bos niet meer ziet. Om het je makkelijk te maken volgt hieronder een checklist.

 • Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt;
 • Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt;
 • Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt;
 • Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren;
 • Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit;
 • Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon;

Deze reglementen vindt u terug op: Basisreglement Welzijn en Gezondheid van de Raad van Beheer.

 • De volgende combinaties zijn niet toegestaan:
  • Halfbroer x Halfzus;
  • Merle x Merle;
 • Dezelfde oudercombinatie is maximaal tweemaal toegestaan;
 • Een reu moet op de dag van de dekking tenminste 18 maanden oud zijn;
 • Een reu mag maximaal 5 geslaagde dekkingen (= dekking waaruit tenminste één levende pup is geboren) per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximaal 25 dekkingen in zijn hele leven;
 • Cryptorchide (geen teelbal ingedaald) of monorchide (slechts 1 teelbal ingedaald) reuen zijn uitgesloten van de fokkerij;
 • Gebruik je een buitenlandse reu die ingeschreven staat in een door de FCI erkent stamboek dan moet deze reu voldoen aan de gezondheidseisen zoals die zijn opgesteld door de BCCN;
 • Gebruik je een buitenlandse reu die NIET ingeschreven staat in een door de FCI erkent stamboek dan moet men toestemming voor een dekking vragen aan de Commissie Fokkerij en Hondenregistratie van de BCCN (zie ook “Procedure Buitenlandse Reuen”). LET OP: de ISDS wordt niet door de FCI erkent!;
 • Ook bij een kunstmatige inseminatie gelden voor de reu de regels uit het verenigingsfokreglement van de BCCN;
 • Beide ouderdieren dienen lichamelijk en mentaal gezond te zijn;
 • Een teef moet op de dag van de dekking tenminste 18 maanden oud zijn (LET OP: dit is een strengere leeftijdseis dan die van de Raad van Beheer!);
 • Een teef mag niet meer voor de fokkerij gebruikt worden als zij tweemaal eerder is bevallen via een keizersnede;
 • Beide ouderdieren moeten zijn getest op erfelijke oogafwijkingen;
  • een Border Collie moet minstens 18 maanden oud zijn op de dag van het onderzoek;
  • uitslag oogonderzoek moet voor of op de dag van de dekking bekend zijn;
  • uitslag oogonderzoek is een jaar geldig;
  • alleen Border Collies met de uitslag “vrij” voor het oogonderzoek mogen worden ingezet voor de fokkerij;
  • voor Border Collies tussen de 18 maanden en 6 jaar mag er niet meer als een jaar zitten tussen het moment van het oogonderzoek en de dekking;
  • Border Collies ouder als 6 jaar moeten een uitslag “vrij” voor oogziekten hebben welke is afgegeven na de leeftijd van 5 jaar;
  • er mag niet gefokt worden met de vader, de moeder, een nakomeling of een volle broer of zus van een lijder aan PRA of CEA, tenzij met een DNA test is aangetoond dat de Border Collie die men wil gebruiken geen lijder is van 1 van deze ziektes;
  • als uit een DNA test blijkt dat een Border Collie drager is van een oogziekte mag hij/zij alleen gekoppeld worden aan een partner die na een DNA test vrij blijkt te zijn van deze oogziekte;
 • Beide ouders moeten getest zijn op heupdysplasie;
  • een Border Collie moet minstens 12 maanden oud zijn op de dag van het onderzoek
  • er mag alleen gefokt worden met Border Collies met de uitslag A (ofwel A1,A2) of B (ofwel B1, B2) voor het onderzoek;
 • Er mag niet gefokt worden met Border Collies die lijden aan 1 of meer van de volgende aandoeningen:
  • Heupdysplasie HD C of slechter (D,E,etc.);
  • de erfelijke oogafwijkingen: Cataract, PRA, CEA en Distichiasis;
  • Epilepsie;
  • Osteo Chondritis Dissecan (OCD);
  • Congenitale doofheid aan 1 of beide oren;
 • Er mag niet gefokt worden met een volle broer, zus of nakomeling van een Border Collie die lijdt, of waarvan het vermoeden bestaat dat hij/zij lijdt, aan primaire epilepsie;
  • De oudercombinatie waaruit een Border Collie is geboren die lijdt, of waarvan het vermoeden bestaat dat hij/zij lijdt, aan primaire epilepsie mag niet herhaalt worden;
  • Als er tweemaal uit verschillende combinaties bij een nakomeling van een Border Collie primaire epilepsie, of het vermoeden daarvan, is vastgesteld mag er niet meer met dit ouderdier gefokt worden;
 • Er mag niet gefokt worden met Border Collies waarbij 1 of meer van de volgende, volgens de rasstandaard, diskwalificerende fouten zijn vastgesteld:
  • Ondervoorbeet, bovenvoorbeet, scheef gebit, het ontbreken van meer dan 2 premolaren;
  • Knikstaart dan wel korte staart;
 • Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen die bij het ras passen;
 • Beide ouderdieren moeten voor de dekking hebben deelgenomen aan een door de BCCN georganiseerde aanlegtest (werkgeschiktheidstest) of beschikken over een startlicentie voor deelname aan schapendrijfwedstrijden;
 • Beide ouderdieren moeten voor de dekking minimaal de kwalificatie “voldoende” hebben gehaald tijdens een functioneel exterieur keuring georganiseerd door de BCCN;

U kunt het volledige reglement downloaden via deze link: VerenigingsFokReglement Border Collie Club Nederland.

 • Vanwege de epilepsie problemen in het ras doet de BCCN een dringende oproep aan fokkers om niet te fokken met Border Collies jonger dan 2 jaar. Wil je iets meer weten over het hoe en waarom kijk dan naar het “advies Mandigers Epilepsie” op de pagina over epilepsie op onze website;
 • De BCCN vraagt fokkers dringend om de Border Collies die men gebruikt voor de fokkerij voor een dekking via DNA te laten testen op (Wil je je meer inlezen over deze materie dan wijzen we op het artikel “Update over DNA testen” op de website.):
  • CEA;
  • IGS;
  • TNS;
  • SN;
 • wiki/border_collie/stappenplan_fokken.txt
 • Laatst gewijzigd: 2019/09/02 23:52
 • door admin